„INOCONNECT – TARPTAUTINĖ PARTNERYSTĖ IR TINKLAVEIKA“

MB “EKONAMAI”  2019 M. SAUSIO MĖNESĮ PRADĖJO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „ PARTNERIŲ PAIEŠKA EĮT RENGINIUOSE TARPTAUTINĖMS MTEP INICIATYVOMS KURIANT ENERGETIŠKAI EFEKTYVIUS SPRENDIMUS” (PROJEKTO NR. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0069), DALINAI FINANSUOJAMĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS IR EUROPOS REGIONINIŲ PLĖTROS FONDŲ LĖŠOMIS PAGAL PRIEMONĘ „INOCONNECT“.

Priemonė: „InoConnect“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. sausio mėn. – pratęsta iki 2021 gruodžio mėn. 31d. 

Projekto tikslas – plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

Projekto metu planuojama dalyvauti 9-se renginiuose.

Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje – vienoje ar keliose  tarptautinėse ES MTEPI programose (Horizon2020, Eureka; Eurostars; Cosme; SME Intrument ir pan.).

Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti nemažiau kaip vieną susitarimą – teisiškai saistančią sutartį/ susitarimą, įpareigojantį pareiškėją ir tarptautinį partnerį kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti.