„MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ NR. J05-LVLA-K „INTELEKTAS. BENDRI MOKSLO-VERSLO PROJEKTAI“

MB EKONAMAI 2018 m. birželio mėnesį pradėjo įgyvendinti projektą pagal „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVLA-K „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“ (projekto Nr. J05-LVPA-K-03-0040), bendrai finansuojamą europos regioninių plėtros fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal priemonę MTEP “Intelektas”.

Priemonė: MTEP “Intelektas” Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018 m. birželio mėn. – 2021 m. birželio mėn. 30

Projekto tikslas – atlikti mokslinius tyrimus, skirtus sukurti naują biokompozitinę medžiagą su novatorišku organiniu rišikliu (naudojant skirtingas mikroorganizmų kompozicijas, tokias kaip pseudomonas kamienų kompozicijas ir kt.) bei energetiškai efektyvius, tvarius bio-modulinio namo sienų ir stogo konstrukcinius sprendinius.

MB EKONAMAI siekdama prisidėti prie Europos Sąjungos siekio sumažinti išskiriamo CO2 kiekį, planuoja sukurti naujus statybinius bio-modulius bei inovatyvius konstrukcinius sprendinius  su organininių medžiagų pagrindu surištų biotechnologijų pagalba statybiniu kompozitu, kurie taptų betono pakaitalu, būtų  maksimaliai energetiškai efektyvūs, tvarūs bei pasižymėtų išskirtinėmis savybėmis – lengvumu, atsparumu išoriniams poveikiams, dideliu stiprumu, aukšta šilumine varža. Nauji konstrukciniai sprendiniai žymiai sutrumpins individualių modulinių namų statybos laiką, pasižymės 50% žemesne CO2 emisija, 20% mažesne gamybos kaina, 10% geresnėmis termoizoliacinėmis savybėmis (lyginant su kitų biomasių pagrindu sukurtomis statybinėmis medžiagomis), 20% didesniu atsparumu gniuždymui bei inovatyvia sudėtimi – 90% medžiagų sudėtyje bus greitai atsinaujinančios natūralios medžiagos (biomasė, mikroorganizmai).

Sukūrus inovatyvius bio-modulinių namų sienų ir stogo denginio plokščių konstrukcinius sprendinius novatorišku biokompozitiniu pagrindu, šiuos produktus bus galima tiekti statybų rinkai bei galutiniams vartotojams. Tikslinės kuriamų produktų grupės – nekilnojamo turto vystytojai, rangovai, galutiniai vartotojai, kuriems aktualus sveikas vidaus mikroklimatas, energetinis namo efektyvumas bei statybos greitis ir kaina. Biomodulinio namo sienų ir stogo konstrukcinių sprendinių pritaikymas leis sumažinti šildymo ir kondicionavimo išlaidas.